sailteknoloji.com’dan satın aldığınız  her ürün aşağıdaki şartlar dahilinde firmamızın garantisi altındadır.

Geri alma garantili satmış olduğumuz ürünlerde,

Eğer üründe herhangi bir zarar varsa ( kırılma çizilme hatalı kullanım vb. ) gibi hasarlarda ürün iadesi geri alınmaz.

Sipariş verip ödemenizi yapsanız bile vazgeçmek isterseniz ürünü 14 gün içerisinde geri iade  edebilirsiniz.

Almış olduğunuz ürününün kargo ambalajını açmadan, tahrip etmeden, bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren on dört (14) günlük süre içinde teslim edebilirsiniz. Ürünü, ürün faturası, sipariş numaranızı da içeren bir dilekçe veya iade formu ile iade ediniz.

Kargo paketinin ön yüzündeki sevk irsaliyesinin ve kargo içerisindeki faturanın saklanması zorunludur. İade durumunda sevk irsaliyesi ve fatura olmadığı taktirde iade kabul edilmemektedir.

Teslim aldığınız ürün Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vs. şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

Ürünü aldığınız şekli ile iade etmeniz gerekmektedir.

Eğer üründe herhangi bir zarar varsa ( kırılma çizilme vb. ) kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız.

Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

Ürünün arızalı çıkması durumunda aynı şartlarda ürünü en geç teslim aldıktan bir gün sonra bize iade edebilirsiniz. Kasıtlı olduğu veya kullanıcı hatası tespit edilen durumlarda ürün iadesi yapılmaz.

Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybını tazminle yükümlüdür.

Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden vazgeçmesi halinde, iade edilen ürün tarafımıza ulaştığı andan itibaren on dört (14) iş günü içerisinde ürün bedeli Kargo masrafları ve diğer giderler düşüldükten sonra iade edilir.

Ürünlerin hatalı kullanılışı sonucu doğabilecek zararlardan sailteknoloji.com sorumlu değildir.

Toptan satışlarda arızalı ürün harici geri iade alınmaz.

Tüm işlemler için kargo ücretleri sailteknoloji.com ’a aittir.

Fiyatlar KDV dahil olarak satılmaktadır.

CAYMA HAKKI:

ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI: Sail Teknoloji LTD. ŞTİ.

ADRES: Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galleria İş Merkezi No: 45

E-POSTA: info@sailteknoloji.com

TEL (PBX): 0532 111 01 02

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.